Aktuell info!

Vi flyttar över et mesta till vår Facebook grupp. I princip kommer det bara finnas info om klubben samt anslagstavla kvar här.

Modellflygklubben Blue Max grundades i Falköping 1969

Klubben bedriver verksamhet inom flera olika modellflyggrenar. Vi har segel, motor, inomhus, Quadrace och helikopterflyg på programmet.

Vi satsar på en avslappnad stämning/miljö i klubben, alla ska känna sig välkomna och nybörjare får god hjälp att komma igång. Det är smart att ta hjälp som nybörjare för att både spara kostnader och tid. Många nöjer sig med söndagsflygning och lite ”tjöt” på fältet mellan flygningarna.

Klubben har ca 20 medlemmar. Vi har ett eget modellflygfält, Maxlanda, ca sex km utanför Falköping. Under den mörka delen av året samlas vi i träffas vi på olika ställen som annonseras på anslagstavlan. Övriga tid av året är det Maxlanda som är mötesplatsen.  Om Du är intresserad av klubbens verksamhet eller vill komma hit och flyga kontakta gärna klubben.

Fältet används veckans alla dagar men på sommaren är det onsdagskvällar och helger som det är störst aktivitet.

Styrelsens sammansättning 2019:

Ordförande Anders Carlsson   Tel 0706-782170
Vice ordförande Per Carlsson
Kassör Mikael Larsson
Ledamot Dan Strängby
Sekreterare Markus Florén

Övriga funktioner:

Säkerhetsansvarig Vakant
Fältansvarig Ingo Stenberg
Tävling/Träffansvarig Anders Carlsson
Hemsida Magnus Lindgren

Medlemskap?

Om du vill bli medlem så kan man lösa medlemskap per kalenderår. Avgift skall betalas innan sista mars vid förlängning av medlemskap.
Du blir automatiskt ansluten till RCFF och som vi betalar avgift till.
Om du hellre vill vara med i SMFF MFK direkt betalar du det lägre beloppet och följer denna länk.

Avgifter fastställda för 2019

Kategori
Medlemsavgift
Inkl RCFF och deras försäkring
Om du hellre går med MFK Direkt betalar du
detta till klubben och tecknar medlemskap enligt ovan i MFK direkt
Senior 20 år och över 700 kr 600 kr
Junior, under 20 år 300 kr 100 kr
Familjemedlem* 200 kr
Gästmedlem** 300 kr

*En medlem i familjen måste vara Senior
**Gästmedlemskap innebär att medlem via medlemskap i annan verksam modellflygklubb redan har försäkring via Sveriges Modellflygförbund  eller Svenska RC-Flygförbundet.

Klubbens bankgiro är 5803-1782. Nu har vi även Swish, tel nr 123 468 92 20! Ange namn och typ av medlemsskap i fritexten. Ex. NilsGuVux (Nils Gustavsson Vuxen).
För att bli medlem maila namn, adress, telefonnr, personnummer, samt den epostadress vi kan nå dej på, så kontaktar vi dej för vidare information –

Välkommen!